بیمار

Posted in سروده ها

شبی از شبهای بهاری
می چشیدم تلخی بیمار بودن را
می شنیدم

                        آه

                                    از زبان ناتوانان

می تراوید از چشم هریک

                               غم

در بغل آرزوی خام
رنگ رخساره ها

                     گلگون

 

با چشم خود می دویدم
از سر بودن تا نبودن
تا نفس گیرم از نفس
جان خود گیرم از هوس

چشم آسمان را گیرد گواه
تا به کی شکوه  از بود و نبود
هر چه باشد در میان
رو بگیرد عاقبت از نگاه 

مرهم درد بینوایان

                  خنده و گریه از کجاست؟ 

 عاقبت عقل را به زندان افکنم
جان خود گیرم و پی بیدل شوم 

چون رها گردم از کمند
حیلت بودن را به بودن بسپرم                                                                                

بهار ۱۲۸۳ لندن

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید