صدای کدامین موج

Posted in سروده ها

صدای کدامین موج
می دهدم تسکين
به ياري ام نمي آيد، خرد
بازيچه ايست مواج در دستان باد
مي شمارم
تپش هاي قلبم را که در جسم سردم مي زند
انديشه ام 

زير سنگ آسياب شب
له مي شود
پي روزنه اي 
در ديواره زمان
به انتظار نشسته ام
شايد از پس اين سست بنياد زود گذر
نوری دل گمگشته را
به بازی گرفته باشد
روزنه اي مي بينم
نه از روشنایی، ناريک
نالان

فریادی از سکوت می زنم 
با حسرت به نگاه خود امید بسته ام 
شايد از پس اين عمر دراز
از لابلاي لاله هاي آسماني
نگاهي  از طراوت

شبنم را به برگ های درختم باز گرداند
یا اینکه موجي قايق ساکنم را به حرکت در آورد 
با آه مي خوانمش
تا شاید فرارويم راهي گزارد 
 

پاییز ۱۳۸۲ لندن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید