مرد

on . Posted in سروده ها

مرد
رفت

جان و نام، یاد و نشان:
رفت

سوگ،

سه، هفت، چهل و سال:
گذشت

گور و خاک و سنگ:
تاریخ

تنهایی:
داستان سرد این گورستان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید