نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
باز دل هوای تو دارد حمید گلشریفی 1101
شب با سیاهی لشکرش حمید گلشریفی 1056
گر رها شود جان زین قفس حمید گلشریفی 1058
وقتی که من مردم (جورج مکبث) حمید گلشریفی 1090
من بودم و تو و امید گذر حمید گلشریفی 983
گفته بودم چو بیایی حمید گلشریفی 1640
چو پرستو حمید گلشریفی 955
آرزو به سبک هوگو حمید گلشریفی 1001
زر ز چشمانش روان حمید گلشریفی 1096
بیا یارم حمید گلشریفی 1066