نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
باز دل هوای تو دارد حمید گلشریفی 1124
شب با سیاهی لشکرش حمید گلشریفی 1099
گر رها شود جان زین قفس حمید گلشریفی 1088
وقتی که من مردم (جورج مکبث) حمید گلشریفی 1119
من بودم و تو و امید گذر حمید گلشریفی 1023
گفته بودم چو بیایی حمید گلشریفی 1667
چو پرستو حمید گلشریفی 984
آرزو به سبک هوگو حمید گلشریفی 1028
زر ز چشمانش روان حمید گلشریفی 1142
بیا یارم حمید گلشریفی 1091