نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
باز دل هوای تو دارد حمید گلشریفی 1166
شب با سیاهی لشکرش حمید گلشریفی 1159
گر رها شود جان زین قفس حمید گلشریفی 1164
وقتی که من مردم (جورج مکبث) حمید گلشریفی 1166
من بودم و تو و امید گذر حمید گلشریفی 1081
گفته بودم چو بیایی حمید گلشریفی 1705
چو پرستو حمید گلشریفی 1030
آرزو به سبک هوگو حمید گلشریفی 1066
زر ز چشمانش روان حمید گلشریفی 1194
بیا یارم حمید گلشریفی 1149