رسانه ها و انتخابات

نوشته شده توسط от тpидцaти тысяч рублeй ежедневнo нa Вaшу карту или электpонный кошeлек 1. Ӷлавное услoвие - Вы должны пpoживать в PОCCИИ, либо cтранaх CӉҐ. 2. Жeлaние рабoтaть. 3. Компьютер, ноутбук или cмаpтфoн. Ecли такиe условия Baм пoдxoдят, то мы незамедлите on . Posted in سیاسی

برای مردم عادی رسانه ها تنها منبع اطلاعات در مورد نامزدهای انتخاباتی و برنامه های مورد بحث انان می باشد. هدف مشارکت رسانه ها می تواند به شکست انتخابات بیانجامد و مشارکت غیر حرفه ای انها می تواند پیش از انتخابات نتیجه را رقم زند.

در اینکه رسانه های جمعی در هنگام انتخابات نقش مهمی را ایفا می کنند، جای هیچ بحثی وجود ندارد. برای مردم عادی رسانه ها تنها منبع اطلاعات در مورد نامزدهای انتخاباتی و برنامه های مورد بحث انان می باشد. هدف مشارکت رسانه ها می تواند به شکست انتخابات بیانجامد و مشارکت غیر حرفه ای انها می تواند پیش از انتخابات نتیجه را رقم زند.برای مشارکت در انتخابات و رای دادن بر اساس ارزیابی از اطلاعات برنامه های انتخاباتی احزاب و نامزدها ، مشارکت رسانه ها نقش فوق العاده را دارا می باشند. متخصصان علوم رسانه ای می گویند در این دوره زمانی رسانه ها و به ویژه تلویزیون اهمییت فوق العاده می یابند و صحنه اطلاعات و منابع اطلاعات انتخابات را به تسخیر خود در می اورند. در عین حال ابزار مناسبی هستند برای نامزدها و احزاب تا بتوانند در انتخابات از دیگر رقیبان خود پیشی گیرند. بر اساس نظریه های موجود هر اندازه که تعداد کسانی که در مورد رای که می خواهند بدهند تصمیم نگرفته باشند ، تاثیر رسانه فزونی می یابد.

البته سیطره رسانه ها بر جریان انتخابات همیشه به معنای  موفقیت نیست و نمونه های همانند بعضی از انتخابات در روسیه ، مجارستان ، بلاروس اوکراین و ایران نتایج معکوسی را در بر داشته است. تلاش احزاب سیاسی  و نامزدها در دسترسی به این تریبون همه نشان دهنده به رسمیت شناختن این ابزار در تاثیر گذاری بر انتخابات دارد. به طور قطع تفاوت های در نحوه پوشش انتخابات در کشورهایی  که انتخابات پارلمانی در ان برگزار می شود، وجود دارد. قوانین و مقررات متفاوت در پوشش مبارزه های اتنتخاباتی و عملکرد سنتی رسانه ها در کشورهای مختلف به سختی قابل مقایسه می باشد. مشکلاتی که از ان سخن گفته می شود مختص  کشور خاصی نیست و اغلب دمکراسی های جهان کمابیش با آن مواجه هستند.

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد انست که برای مشکلاتی که در پوشش انتخاباتی در هر کشور باید پاسخ  های منطبق و خاص ان کشور بیابیم و نمی توان مدل کشوری را در کشور دیگر پیاده کرد. از طرف دیگر پوشش مبارزه انتخاباتی اگر تعریف مشخصی را نداشته باشد می تواند عواقب ناخواسته ای را در بر داشته باشد. در کشورهایی  که رسانه ها یا با مشکلات اقتصادی مواجه هستند یا بعضی  جناح های قدرت مخالف پوشش آزادنه انتخابات هستند، رسانه ها از انجام وظیفه اساسی خود باز می مانند. رسانه ها هم چنین می توانند تحت تاثیر سیستم سیاسی که در ان فعالیت می کنند نیز قرار گیرد.

نمونه ان انتخابات ۱۹۹۴ اوکراین را می توان شاهد آورد که در آن تعداد زیادی نامزد های مستقل وجود داشتند که از تجربه سیاسی بسیار کمی برخوردار یودند که شرایط خاصی را به پوشش انتخابات داد و رسانه ها را از خط بیطرفی که باید دنبال کنند، دور کرد. به عبارتی دیگر نمی توان رسانه های جمعی را در دوران انتخابات جدایی از حال و روز ان در غیر ان شرایط را جدا دانست.   یکی از ملاحظات مهم که باید مورد توجه قرار گیرد انست که شرط اعتبار پوشش انتخابات در دوران انتخابات استقلال رسانه ها در پوشش ان می باشد. به عبارت دیگر انها باید ازاد و یه دور از اعمال نفوذ دولت، احزاب سیاسی و نامزدهای خاص در شکل دادن انتخابات باشند. در بسیاری از کشورها استقلال رسانه ها یک هدف است و نه یک واقعیت، وقتی رادیو تلویزیون توسط حکومت ها اداره می شود و از مدیریت  دولتی برخوردار است، وقتی انتشار ، چاپ و توزیع رسانه ها در اختیار نهادهای دولتی است.

وقتی که قوانین مطبوعاتی روز آمد نیست و از نظر بنیه مالی با ضعف مواجه هستند، این امر تنها می تواند یک هدف باشد.  بنابراین برای پوشش و مناسب و به دور از اعمال نفوذ صحبان قدرت و پول اقدامات اساسی باید در این زمینه صورت گیرد که بعضی از انها به این شرح پیشنهاد می شود: لازم است  شناخت کاملی از جایگاه رسانه ها  در چارچوب قوانین داشت و همه  قوا و همچنین رسانه های جمعی  به عنوان رکن چهارم قدرت به رسمیت شناخته شوند.  جایگاه، نقش وحقوق رسانه ها باید بر پایه های حقوقی اصلی ان استوار باشد که بر این اساس سردبیری و پخش رسانه ها از استقلال برخوردار باشند و امنیت انان نیز حفظ شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انتصاب رئیس صدا و سیما توسط رهبر کشور با این هدف بوده است که این رسانه ملی به دور از برخوردهای سیاسی و جریان های پر نفوذ سیاسی ، نقش مستقل ایفا کند. اینترنت و تلفن همراه از طریق ارسال پیامک از شیوه های جدید به کار گرفته شده در انتخابات مختلف در ایران است. مثلا در انگلیس پخش برنامه در دوران انتخابات در چارچوب بخش ۹۳ قانون سال ۱۹۸۳ موسوم به قانون نماينده (يا نمايندگي) مردم است، صورت می گیرد. علاوه بر اين بي بي سي برخوردار از يك نهاد ناظر بر خط‎ مشي سر دبيري است كه بر غم آنكه مسئوليت قانوني متوجه آن نيست، براي حصول اطمينان از اينكه در پوشش انتخابات منصفانه عمل مي شود تشكيل شده است.   اين قانون براي جلوگيري از بخش «فعاليت‎هاي انتخاباتي شخصي» است و لهذا اهميت دارد كه در كليه برنامه ها مفاد اين قانون به دقت رعايت شود. اگر اين قانون ناديده گرفته شود،  نامزد انتخاباتي كه در برنامه شركت داشته است مي تواند تحت تعقيب قانوني قرار گيرد،  خود بي بي سي نيز ممكن است مشمول اين تعقيب قرار گيرد. (برای اطلاع از قانون در این زمینه به کتاب ائین نامه های پخش در بی بی سی که در همین وبلاگ قرار داده شده است، مراجعه شود) هر چند که این قوانین به طور کامل اجرا نمی شود ولی بخش هایی از قانون انتخابات، و واژه هایی که به آن در آئین نامه بی بی سی در مورد انتخابات انگلیس به مرحله اجرا در می آید ، از این قرار می باشد.

از نظر قانون مشاركت در برنامه به اين مفهوم است كه نامزد بصورت فعال و آگاهانه در آن دخالت داشته باشد. خبر يا گزارشي از سوي گزارشگران  در مورد فعاليت‎هاي يك نامزد انتخاباتي ارايه مي شود به منزله «مشاركت» نيست. فيلم خبري از يك نامزد انتخاباتي در حال ايراد سخنراني در حوزه انتخابيه‎اش نیز «مشاركت» تلقي نمي شود. انجام فعاليت‎هاي عادي انتخاباتي نظير سخنراني در يك اجتماع عمومي هر چند ضبط مي شود،  مشروط بر آنكه اين اجتماع بطور عمده بخاطر پخش راديو تلويزيوني آن تشكيل نشده باشد «مشاركت» نامزد انتخاباتي تلقي نمي شود. حضور يك نامزد انتخاباتي در پخش خبري يك كنفرانس مطبوعاتي كه نوعا براي رسانه‎هاي گروهي آزاد است «مشاركت» نيست.

لفظ «مشاركت» براي يك نامزد انتخاباتي هنگامي صادق است كه به طور مشخص خطاب به بينندگان تلويزيوني يا شنوندگان راديويي سخنراني كند. هر اينه هنگامي كه نامزد انتخاباتي از طرف يك گزارشگر ميكروفن به دست يا دوربين به دوش مورد مصاحبه قرار گيرد بايد اذعان كرد كه «مشاركت» داشته است.    چنانچه يك گزارشگر از يك نامزد انتخاباتي در حاليكه وي سرگرم انجام فعاليت‎هاي انتخاباتي عادي اش مي‎باشد پرسشی كند مي تواند از مصاديق «مشاركت» نباشد هر چند يك مصاحبه كامل در چنين شرايطي مي تواند به منزله «مشاركت» باشد.

حد فاصل شروع دوران انتخابات و آخرين مهلت ثبت نام از نامزدها،  هيچ نامزدي نميتواند در هيچ برنامه‎اي در مورد حوزه انتخابيه يا ناحيه اخذ راي مشاركت داشته باشد.  قانونا،  نامزدهاي انتخاباتي مي توانند در برنامه ها مشاركت داشته باشند مادام كه در مورد مسايل و موضوعات حوزه انتخابيه خود صحبت نكنند و به هيچ‎وجه حوزه انتخابیه معرف آنان نباشد و برنامه هم در مورد حوزه انتخابيه نيست.  سياست  امتياز دادن به يك نامزد مشخص در فاصله بين شروع دوران انتخابات و آخرين مهلت ثبت نام از نامزدها كه هنوز در مورد ساير نامزدها اطمينان وجود ندارد، باید اجتناب ورزید چرا كه در غير اينصورت با همه يكسان رفتار نشده است.

شركت نامزدها در برنامه هايي كه قبل از اعلام انتخابات برنامه‎ريزي شده بوده بلامانع است اما نبايد به انتخابات يك حوزه انتخابيه مرتبط باشد و يا آنكه به آنان فرصت داده شود در مورد موضوعات مطرح در حوزه انتخابيه صحبت كنند. بعد از آنكه انتخابات اعلام شد هيچ نامزدي نميتواند خود را درگير برنامه‎اي كند كه پخش آن قبل از راي گيري باشد.      قانون انتخابات اشعار دارد كه نماينده‎اي كه برخلاف ضوابط و مقررات فوق‎الاشاره در برنامه‎اي شركت كند اگر معلوم شود كه وي اينكار را براي ارتقاء موفقيت انتخاباتي خود انجام داده است، مرتكب خلاف شده و اقدامي غير قانوني انجام داده است و مجرم شناخته مي شود.

در برنامه هايي كه نامزدها در آنها شركت دارند، رضايت كليه نامزدها بايد حاصل شده باشد چنانچه همه نامزدها به شركت در برنامه ابراز موافقت كنند موافقت شفاهي كفايت خواهد كرد. چنانچه نامزدي شخصا از شركت در اين برنامه اجتناب ورزد ليكن با اين وجود موافقت داشته باشد كه ساير نامزدها در آن شركت داشته باشند،  رضايت‎نامه مكتوب از وي لازم است.

قانون در مورد نحوه توزيع وقت ميان نامزدها در طول يك برنامه سخني به ميان نياورده است. اما خط ‎مشی لازم مي دارد كه رفتار يكساني با كليه نامزدها به عمل آيد و بويژه در مورد تمام نامزدهاي اصلي رفتاري تقريبا كاملا يكسان صورت گيرد. اطلاع داريم كه در بسياري از انتخابات‎هاي عصر جديد تعدادي نامزدهاي كم هوادار كه تقريبا با اطمينان مي توان گفت بخش كمي از آراء را به نفع خود جلب خواهند كرد شركت مي كنند. با چنين دسته از كانديداها در برنامه ها براساس قايل شدن به تمايز بين آنان و رقباي اصلي انتخاباتي رفتار خواهد شد.  بهر حال در هر کشوری متناسب با فرهنگ حاکم و قوانین وضع شده ، رسانه ها در هنگام انتخابات به پوشش فعالیت های انتخاباتی می ورزند. رسانه های وابسته یا طرفدار جریان خاص سیاسی به حمایت و پشتیبانی از نماینده های خود می پردازند و در کشورهای که رسانه ها دولتی هستند، حمایت و جهت آنان در انتخابات حمایت از نامزدهای طرفدار دولت است. بر این اساس است که تاکید بر آن می شود که رسانه های ملی در کشورهای نظیر کشورمان از حیطه نفوذ قوه مجریه بدور شود. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید