امریکا هم دشمن هم داور

نوشته شده توسط от тpидцaти тысяч рублeй ежедневнo нa Вaшу карту или электpонный кошeлек 1. Ӷлавное услoвие - Вы должны пpoживать в PОCCИИ, либо cтранaх CӉҐ. 2. Жeлaние рабoтaть. 3. Компьютер, ноутбук или cмаpтфoн. Ecли такиe условия Baм пoдxoдят, то мы незамедлите on . Posted in سیاسی

این کتاب به بررسی علمی روند صلح خاورمیانه می پردازد که امریکا  از سال ۱۹۷۶ درگیر ان می باشد.مولف کتاب در بررسی خود از تحولات سیاست خارجی امریکا در رابطه با خاورمیانه به این امر اشاره می کند که واشنگتن سیاست نفی هر نوع مشارکت فلسطینی ها را سر لوحه خود قرار داده است و هیچ حق سیاسی برای فلسطینی ها قائل نیست. یکی از نشانه های روشن این سیاست به درازا کشیده شدن روند صلح خاورمیانه بدون تحقق یک قدم به طرف صلح فراگیر می باشد. نویسنده بر این عقیده است که امریکا به دلیل به دست گرفتن پرونده صلح خاورمیانه و عدم ایفای نقش از سوی دیگر بازیگران عرصه بین المللی به تخریب روند صلح و مانع سازی در برابر اقدام بین المللی در حل مسئله فلسطین پرداخت. امریکا همه تلاش های بین المللی را برای حل و فصل این قضیه با مانع مواجه ساخت و از اسرائیل در مقابل اعتراضات بین المللی حمایت کرد تا زمینه تحکیم اشغالگری را یرای ان رژیم فراهم کند.

شارل دوگل رئیس جمهور  فقید فرانسه مایل بود که دولت های بزرگ به گفتگو برای حل وفصل مشکلات خاورمیانه بپردازند اما ريچارد نيكسون رئیس جمهور و هنری كیسنجر وزیر امور خارجه وقت امریکا هر گونه روزنه ای را برای موفق شدن این گفتگوها بستند. نيكسون در خاطرات خود می نویسد که وی به دنبال آن بود که حل و فصل این مناقشه به دست امریکا و نه سازمان ملل متحد تحقق یابد . هرش در کتاب خود در مورد کیسنجر در کاخ سفید می نویسد نيكسون وكیسنجر با درخواست سازمان ملل متحد وچهار قدرت برتر دیگر برای عقب نشینی اسرائيل با این بهانه که این عقب نشینی به منزله پیروزی برای اتحاد جماهیر شوروی سابق است، مخالفت کردند. هرش با  اشاره به کتاب خاطرات موشه دایان  و إسحاق رابين عنوان می دارد نيكسون و كیسنجر إسرائيل را به جنگ در کانال سوئز و حمله به پدافند هوایی مصر در سال ۱۹۷۰ را که ساخت روسیه بود، تشویق کرده اند.

بر این اساس كیسنجر ونيكسون تمام تلاش های خود را  برای به شکست رساندن تلاش های صلح تا اکتبر سال ۱۹۷۳ به کار بستند. در دوره بین جنگ اکتبر و ریاست جمهوری كارتر در سال ۱۹۷۷، امریکا بر ان بود تا مصالحه های دو جانبه و خارج از چارچوب سازمان ملل را تحقق بخشند و کنفرانس ژنو که در دسامبر ۱۹۷۳ برگزار شد، بدون هیچ نتیجه ای پایان یافت. فرانسه، انگلیس، و چین که از اعضای دائمی شورای امنیت هستند در این کنفرانس غایب بودند و سوریه هم به دلایل سیاسی از حضور در ان خودداری کرد و سازمان آزادی بخش فلسطین هم اصلا به این کنفرانس دعوت نشد. با تلاش كیسنجر کنفرانس از تحقق یک صلح پایدار فاصله گرفت. به عقیده نویسنده تحرک كیسنجر و هوس سادات رئیس جمهور مصر برای تسویه جداگانه باعث تشکیل سریع اجلاس شد،بدون اینکه اسرائیل ملزم به قضایای اصلی مورد مناقشه شود.

بدین ترتیب کنفرانس از هدفی که باید دنبال می کرد، تهی شد و بر این اساس کنفرانس ژنو به عقد قرارداد ترک مخاصمه بین  مصر واسرائيل در سال ۱۹۷۴ منجر شد. هر چند طرح های صلح متعددی توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق ، کشورهای عربی و بین المللی پیشنهاد و عرضه شد اما هیچکدام از آنها نتوانست در موضع امریکا تغییری دهد. امریکا در بلوکه کردن طرح های صلح در منطقه در دهه های گذشته از هیچ تلاشی فروگذار نکرد تا اینکه امریکا تحت فشار بین المللی به پذیرش کنفرانس مادرید در سال ۱۹۹۱ تن در داد که به این وسیله ان را جایگزین حل بین المللی این مناقشه کرد. امریکا در سه دهه پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ خود به عنوان قیم و تنها حکم مناقشه صلح به  منطقه خاورمیانه تحمیل کرد. همین امر اسرائیل را به نادیده گرفتن خواست جامعه بین المللی و تحمیل تسویه های دوجانبه به جای یک حل جامع  تشویق کرد.

امریکا مسئول اصلی عدم تحقق صلح در خاورمیانه است که نتیجه سیاست های یکجانبه امریکا فقدان صلح  و سرکشی اشغالگر می باشد. عقب نشینی اسرائیل از صحرای سینا از دیدگاه اسرائیل  اجرای قطعنامه 242 شورای امنیت بود و توافق  کمپ دیوید مسئله اشغال کرانه باختری رود اردن و نوار غزه را به صورت  یک موضوع قابل مذاکره در آورد و این توافقنامه هم چنین به اسرائیل این اجازه را داد که حق نقض وضعیت نهایی را در صورت عدم رضایت داشته باشد. با رفتن کارتر و امدن ریگان به ریاست جمهوری امریکا قضيه فلسطين در مسئله لبنان گره خورد. عقب نشینی سازمان آزادی بخش فلسطین از لبنان در مقابل گفتگو با امریکا راه حل های جدید بین المللی را به پیش آورد. بر این اساس سازمان آزادی بخش فسطین به حق موجودیت إسرائيل اعتراف کرد و از عملیات علیه اسرائیل دست برداشت  و خواستار  تشکیل دو کشور در کنار هم شد.

فلسطینی ها با پذیرش شرایط کی سنجر و پس از ان ریگان که پذیرش موجودیت اسرائیل را نیز شامل می شد،  هزینه گزافی را پرداختند. این موضع جدید سازمان آزادی بخش فلسطین به مثابه محکوم کردن تاریخ فلسطین در دهه های پیشین ان بود که عملیات مقاومت دربرابر اشغالگران را به عنوان تروریسم و دشمنی تلقی کرد. بر اساس این توافق اسرائیل نه به عنوان یک حرکت صهیونیستی ، استعماری که مسئولیت سرکوب و آوارگی مردم فلسطین را برعهده دارد بلکه به عنوان یک حرکت آزادی بخش و ملی جلوه کرد. در زمان ریاست جمهوری بوش پدر و ارائه این دیدگاه در وزارت امور خارجه امریکا که خاورمیانه نمی تواند بیش از این انتظار یابد، طرح های جدیدی برای تسویه در منطقه خاورمیانه ارائه شد. بر این اساس شامیر نخست وزیر اسرائیل با طرح صلحی که امریکا خواهان آن بود، موافقت کرد اما در همان هنگام در روابط واشنگتن –تل آویو بحران پیش امد که این بحران از باور لیکود در مورد اینکه امریکا خواهان تشکیل یک دولت فلسطینی است، سرچشمه می گرفت. در این میان دولت  مصر  از تحرک وتلاش جدید برای تسویه در خاوریانه فرصتی برای کسب اعتبار از دست رفته در جریان توافق کمپ دیوید که اعراب ان را رد کرده بودند، بر آمد.بازنده بزرگ در جریان این تحرکات جدید سازمان آزادی بخش فلسطین بود. سازمان آزادی بخش در مقابل تلاش کرد که به عنوان یک سازمان ناکار امد جلوه نکند و برگ اعتراف به اسرائیل را با ورقه انتفاضه سوزاند.

اسرائيل در مقابل طرح بیکر را برای آغاز مذاکرات رد کرد و به پاسخ مشهور شامیر باید اشاره داشت که با نمایش شماره تلفن وزارت امور خارجه امریکا بر صفحه تلویزیون گفت اگر برای تو صلح اهمیت دارد با ما تماس بگیر. جنگ دوم در خلیج فارس باعث عقب نشینی جمعی اعراب از قضیه فلسطین شد و امریکا پس از نابودی عراق حتی زحمت تظاهر  به انصاف در قضیه فلسطین را که  پیشتر از خود نشان می داد، به خود نداد. امریکا در موضع خود سر سختر شد و سوریه و مصر بر یک کنفرانس منطقه ای که جایگزین یک کنفرانس بین المللی باشد موافقت کردند و این در شرایطی بود که جامعه عرب از هنگام تشکیل خود چنین اختلا ف مواضعی را در مورد فلسطین در میان خود ندیده بود و حتی کنفرانس اسلو نیز گامی در جهت به حاشیه راندن قضیه فلسطین بود. اما  برای آینده فلسطین چه توقعی را می توان داشت؟  پس از پیمان اسلو قضیه فلسطین به مجموعه ای از بحران های بزرگ منجر شد که از آن مقاومت های جدیدی از سرزمین های اشغالی ظهور پیدا کرد که از ان جمله انتفاضه سال ۲۰۰۰ بود . در مقابل امریکا بر اقدام اسرائیل در اقدامات کینه توزانه علیه فلسطینی ها  که از آن جمله  خودداری از گفتگو ها و به شهادت رساندن شيخ أحمد ياسين و دكتر عبد العزيز رنتيسی از رهبران  حماس و محاصره سیاسی فلسطینی ها و نهادهای آنها صحه گذاشت. از دیگر اقدامات امریکا خارج کردن هم گفتگو در مورد وضعیت نهایی مرزها، آورارگان و شهرک های یهودی نشین بود.

به این ترتیب این قضایابه موضوعات مهملی در دیدگاه امریکایی ها مبدل شد و اخرین اقدام نیز سکوت امریکا در برابر برپایی دیوار نژادی بود. آیا در آینده شاهد تغییراتی در سیاست بازیگران اصلی یعنی امریکا اسرائیل و فلسطینی ها خواهیم بود ؟ آیا شاهد تغییراتی د  که نتایج کوتاه و یا بلند مدتی برای مردم فلسطین به همراه داشته باشد، خواهیم بود؟ عرفات و شارون هر دو از صحنه سیاسی بیرون رفتند و محمود عباس که مهره مورد نظر امریکا و اسرائیل بود قدرت را در فلسطین بدست گرفت که استراتژی وی بر تسویه ای  که امریکا ان را عرضه کند استوار است، وارد مرحله تازه ای شد. در آینده نزدیک نمی توان تغییری را در انتظار داشت، رهبران اسرائیل علیرغم وجود اختلاف در میان خود با بر پایی یک کشور به نام فلسطین در مرزهای خود مخالف هستند. با پیروزی جنبش حماس در انتخابات مجلس این کشور در سال ۲۰۰۶  شبه زلزله ای  در صحنه سیاسی فلسطین روی داد و نویسنده براین اعتقاد است که مردم رای به نفع یک دولت دینی که بین دریا و رود بر آنها حکمرانی کنند، نبوده است بلکه این رای از عدم اعتماد و نارضایتی آنها از رهبران فتح و فساد دامنگیر آنها بوده است. دلیل دیگر آنها  ناخشنودی شان از تسامحی بود که امریکا در برابر  رفتار اسرائیل که تمام مرزهای اخلاقی وقانونی را گذرانده بود، از خود نشان داد.

این رای چالش مهمی برای استراتژی محمود عباس بود که اعتماد فوق العاده ای به امریکا داشت. امریکا نه به وعده تشکیل دولت فلسطینی اش عمل کرد و نه هیج واکنشی نسبت به رنج هایی که توسط اسرائیل به فلسطینی ها تحمیل شده بود و آنها را در محاصره ای خفقان آور قرار داده است و اقتصادی فروپاشیده برای آنها برجای گذاشته است، واکنش نشان نداد. با توجه به انکه هر سه بازیگر اصلی بر مواضع خود ثابت قدم هستند و واشنگتن می داند که فرصت های موفقیت استراتژی خروج از عراق و ترسیم مجدد خاورمیانه به قدرت اسرائیل وابسته است و تلاش امریکا بر ان است که طرح اسرائیل  استعمار گر را در ورای طرح صلح خاورمیانه پنهان کند. این همان عبارتی است که جان بلگر به وضوح ان را عنوان می دارد و ان اینست که آنچه که در فلسطین در جریان است جنگی است که امریکا از پایگاه نظامی اش اسرائیل تا بن دندان ادامه دهد و ما در غرب اینگونه برنامه ریزی شده ایم که جز با این اصطلاحات که برای ما طراحی شده است فکر نکنیم همان گونه که ما به گونه ای برنامه ریزی شده ایم که اسرائیلی ها را قربانی و نه به عنوان قوه ای اشغالگر و ظالم و غیر قانونی بشماریم. طرح های صلح در دهه های اخیر هیچ گونه نتیجه ای در بر نداشته است و صلح های که طرهای ارائه شده تا کنون حاوی خطراتی فراتر از وضعیت فعلی است. این قدرتی است که اوهام را نشر می دهد و سراب را تزیین می کند و هر گونه تلاش برای رسیدن به صلح حقیقی را سد می کند و به این ترتیب عمر اشغالگری افزایش یابد و فرصت یک صلح عادلانه را با بن بست مواجه کند. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید