چه کسی اینترنت را کنترل می کند؟

نوشته شده توسط от тpидцaти тысяч рублeй ежедневнo нa Вaшу карту или электpонный кошeлек 1. Ӷлавное услoвие - Вы должны пpoживать в PОCCИИ, либо cтранaх CӉҐ. 2. Жeлaние рабoтaть. 3. Компьютер, ноутбук или cмаpтфoн. Ecли такиe условия Baм пoдxoдят, то мы незамедлите on . Posted in سیاسی

دهه نود قرن گذشته  را به خاطر بیاورید در آن هنگام گفته می شد اینترنت جغرافيا را به تاریخ تبدیل خواهد کرد و آزادی ها را توسعه خواهد داد! این آن چیزی بود که وعده داده می شد و دیدیم که روی نداد و کتاب چه کسی اینترنت رکنترل می کند؟ توضیح می دهد که چرا این امر تحقق نیافت. جک گولد اسمیت و تیم وو در کتاب مشترک خود می نویسند، دولت ها حتی اگر نتوانند شرکت های خارجی را که در شبکه اینترنت فعالیت می کنند به طور مستقیم ، کنترل کند، اما به طور قطع قادر هستند، دخالت های لازم را از بانک ها گرفته تا فراهم کنندگان خدمات اینترنتی را در کشورهایشان به کنترل در آورند و قوانین لازم را برای آنها وضع و به مورد اجرا در آورند. در عین حال اینترنت به طور فزاینده ای به صورت منطقه ای و توسط واحدهای سیاسی کنترل می شوند، که نویسندگان نمونه چین را در این زمینه یاد آور می شوند.

نویسندگان در تعدادی ازمطالعات موردی خود از جمله همکاری شرکت یاهو با چین و رقابت انها در مورد اشتراکشان با شرکت های پخش موسیقی و فیلم را یاد آور می شوند و اشاره به این امر دارند که این همکاری ها خیلی شفاف و روشن می باشد. انها هم چنین به نمونه های اشاره می کنند که در شبکه اینترنت توسط مهندسین خبره انجام می شود و در این زمینه به قرار دادن فیلم های موفق و موسیقی ها به صورت فشرده  را عنوان می کنند اما در عین حال می گویند این امر عمومیت و رواج ندارد چرا که که کنترل اینترنت اساساٌ با ارتش امریکاست.

ایا اینترنت مرزهای ملی را محو می کند؟ آیا اینده اینترنت توسط مهندسین اینترنت، برنامه نویسان فوق العاده، سازمان ملل یا کشورهای قدرتمند شکل داده خواهد شد؟چه کسی واقعا آنچه که در شبکه اینترنت رخ می دهد را در کنترل خود دارد؟

چه چالش های در برابر دولت ها قرار دارد و دولت ها چگونه بر این چالش ها غلبه خواهند کرد و ایا می توانند غلبه کنند؟

 ما از نبرد گوگل با دولت فرانسه و تسلیم یاهو در برابر چین و از اینکه چگونه اتحادیه اروپا استاندارد حریم خصوصی را برای کل جهان وضع کرد و مبارزه  eBay's با کلاهبرداری درس های را فرا گرفتیم. پس از یک دهه از حوادث ، تصویر پیشین از میان رفت و دولت ها بار دیگر قدرت خود را به کار بردند تا آینده اینترنت را شکل دهند. به عقیده نویسندگان آینده شبکه اینترنت در گرو منافع کشورهای قدرتمند و برخورد در منافع انها و در میان هر کدام از آنها نهفته است. 

نویسندگان با تایید جذابیت اینترنت در ایتدای ان از برقرای نظم نوین بر ان را یاد آور می شوند و می نویسند به دور از نابودی اینترنت، تجربه های دهه گذشته به کشف آرام و مجدد برخی از رمینه های گذشته اعمال حاکمیت دولت ها در محدوده های کشوری خود ش منجر شده است. دولت های محلی  با مشکلات غیر قابل اجتنابی  در این زمینه روبرو هستند که از ان جمله چه قوانینی در این زمینه دارند و دشوارتر انکه چه مجموعه ای از مقررات و قوانین را برای کنترل ان تدوین کنند تا قانونمداری را در این شبکه حکمفرما شود.

 اکنون زمان ان فرا رسیده است که درس مهمی را از اینترنت آموخت و ان هر کجا که فضای اینترنتی می خواهد باشد، باشد اما حقیقت انست فضای که اینترنت می حواهد در ان جریان یاید، نیز از اهمیت برخوردار است.

جک گلد اسمیت و تیم وو از جمله کارشناسان حقوقی نسل حود می باشند.در کتاب فوق العاده و پر از ایده خود، نظریه جهانی شدن و تغییر قدرت های اینترنتی را رد می کنند. قوانین ملی، سنت ها و عادات به همان اندازه که کنترل ان در زندگی روزمره مهم است، در فضای اینترنتی نیز اهمیت دارد. این به نوبه خود امر پسندیده ایست چون تمرکز زدایی ازادی ها را تشویق و تفاوت ها را به رسمت می شناسد و به انظباط فردی که ترکیبی از حقیت گرایی و ارمان گرایی است، کمک می کند.

چه کسی اینترنت را کنترل می کند ؟ آئین نامه ای تقریبا کامل برای ازادی در اینده در جهانی به هم پیوسته است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید