جنگ در آسیای مرکزی

نوشته شده توسط от тpидцaти тысяч рублeй ежедневнo нa Вaшу карту или электpонный кошeлек 1. Ӷлавное услoвие - Вы должны пpoживать в PОCCИИ, либо cтранaх CӉҐ. 2. Жeлaние рабoтaть. 3. Компьютер, ноутбук или cмаpтфoн. Ecли такиe условия Baм пoдxoдят, то мы незамедлите on . Posted in سیاسی

این کتاب به بحث در مورد برخوردها در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز بین قدرتهای بزرگ و منطقه ای پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به بحث می پردازد. هم چنین این کتاب به برنامه های سازمان ملل متحد در مورد رشد و توسعه این منطقه و کمک به سرمایه گذاری در طرح های نفت وگاز را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نویسنده معتقد است که آنچه در منطقه می گذرد تنها به رقابت روسیه و امریکا محدود نمی شود چراکه با وجود نفت در این منطقه، بpث توازن سیاسی، نظامی، استراژی در منطقه را که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق دچار عدم پایداری شده است، به پیش می کشد. وی به اسلام سیاسی در این منطقه و تأثیرات ان اشاره می کند و می نویسد عدم ثبات در منطقه با جنگ هایی همراه بوده است که بدترین آن در تاجیکستان بوده است که ۵۰ هزار قربانی در برداشته است. بویژه پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بی ثباتی بسیاری از کشورهای منطقه آسیای مرکزی را فرا گرفت.

نویسنده دخالت امریکا در افغانستان را در دو هدف خلاصه می کند:

هدفی کوتاه مدت که همان سرنگونی طالبان و به استیصال رساندن القاعده و دومین هدف که دراز مدت است، یافتن پایگاهی استراتژیکی در قلب منطقه است که این فرصت را به امریکا می دهد که به بهره برداری از نفت آسیای مرکزی بعد از خروج انها از دایره نفوذ و فشار روسیه بطور اخص و ایران و چین به طور عام می باشد. نویسنده انچه را که اکنون در منطقه روی می دهد به همان شکل رقابت بین امپراطوری روسیه و بریتانیا در قرن نوزدهم برای کنترل نفوذ خود در منطقه می بیند. گیبگنیز این رقابت را بازی بزرگ نامیده است که مانند بازی شطرنج دو طرف به مقابله برمی خیزند بدون اینکه این رویارویی مستقیم باشد.

در سال ۱۹۰۷ امپراطوری روسیه و بریتانیا به توافق رسیدند که طی ان کشورهای آسیای مرکزی تحت نفوذ روسیه قرار گیرند، افغانستان یک کشور (جداکننده)بین هند که مستعمره بریتانیا بود و در همین سال بخش شمالی ایران به منطقه نفوذ روسیه و جنوب آن به منطقه تحت نفوذ بریتانیا در آمد. به عقیده نویسنده جغرافیا نقش ویژه و مؤثری را دراین بازی ایفا می کند، زیرا منطقه ای که این بازی درآن صورت می گیرد شامل 5 کشور مسلمان نشین است که امروز به قزاقستان ، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان معروف هستند که به نحوی یک بی ثباتی مستمری را برای روسیه به همراه دارند.

روسیه درآن هنگام بدنبال پرکردن خلاء فروپاشی امپراطوری روسیه و تحمیل خود به عنوان قدرت برتر در این منطقه بود امری که پس از ۷۰ سال بار دیگر این تلاش برای پرکردن خلاء فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق صورت می گیرد. حتی اگر این بازی دوم را نتیجه ای از بازی اول بدانیم تحولاتی که در جهان روی داده است و همه بویژه کشو رهای آسیای مرکزی از آن آگاه هستند، وضعیت را پیچیده تر کرده است. در بازی اول رویارویی بین روسیه و بریتانیا بود و ایران و چین کنار گذاشته شده بودند اما در بازی جدید چهار عامل بازی کننده فعال وجود دارند: روسیه، آمریکا، چین وایران وبا درجه اهمیت پایین تری ترکیه و پاکستان و در نتیجه بازی جدید پیچیده تر از بازی نخست چه از نظر تعداد کشورهای دارای تأثیر و چه از نظر  روابطی که آنها را به هم پیوند می دهد، می باشد.

نویسنده معتقد است که بازی برای پرکردن خلاء در منطقه آسیای مرکزی بلافاصله پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق میان روسیه، آمریکا، ایران و چین آغاز شد. در اوایل روسیه عقب نشینی جزیی به عمل آورد در حالیکه ایران و ترکیه دیدگاه های خود را در این منطقه مطرح کردند و آمریکا نیز با حذر با این مسئله برخورد کرد اما پاکستان که هم پیمان آمریکا بود سعی به استقرار و موفقیت یابی در منطقه برآمد.موضع روسیه یک خلاء استراتژیکی در منطقه بوجود آورد که هر دو کشور ایران و ترکیه سعی در بهره برداری سیاسی از آن کردند، ترکیه تلاش را برای همگرایی کشورهایی که به زبان ترکی سخن می گویند آغاز کرد که اساس سیاست آن را نفت و انرژی تشکیل می داد. اما آنچه که ترکیه بدنبال آن بود خارج از قدرت امکانات مادی این کشور بود و از طرف دیگر ترکیه از برخوردهای پیش آمده در آسیای مرکزی و آنچه گرجستان و درگیری قره باغ آذربایجان و ارمنستان پیش آمد، لطمه دید. چرا که در این مناقشه جانب آذربایجان را گرفت.

در سال ۱۹۹۳ روسیه لحن خود را نسبت به ترکیه تغییر داد و همین امر موجب عقب نشینی ترکیه از اهداف خود در منطقه شد و در همان سال آذربایجان در مناقشه ای که با ارمنستان داشت با پذیرش شکست ناچار به عقب نشینی شد. نتیجه این شکست و بحران اقتصادی وقوع کودتا در این کشور شد که به روی کارآمدن حکومتی شد که با مسکو نزدیکی داشت و براین اساس ترکیه از تطبیق آنچه می خواست بدلیل عدم تکافوی امکانات مادی اش عاجز ماند. اما ایران به این دلیل که نمی توانست یک الگوی اسلامی بدلیل دید متفاوت این کشورها باشد، از همان آغاز سیاست پراگماتیک را در پیش گرفت. ایران با این جمهوری ها نزدیک شد اما در عین حال روابط بسیار ممتازی را با روسیه حفظ کرد و به نقش روسیه به عنوان کشور دارای نفوذ در این منطقه اعتراف کرد و همین امر به دستیابی ایران به همکاری نظامی و هسته ای روسیه انجامید. به عقیده نویسنده فواید ارتباط با روسیه از بسیاری جهات فراتر از آنچیزی است که ایران می توانست با حمایت گروه های اسلامی در کشورهای منطقه بدست آورد و یکی از موارد آن موضع بیطرف ایران در درگیریهای قره باغ بود. آمریکا با حذر با این منطقه برخورد کرد، از طرفی مایل نبود با جریان دمکراتیکی که در روسیه در حال شکل گیری بود با مانع مواجه شود و نه اینکه به عنوان نیروی جایگزین روسیه در این منطقه شناخته شود و نه با دیدگاه ایران و چین که بدنبال تثبیت موفقیت خود در منطقه همراه بود، بر این اساس آمریکا ترکیه را به یافتن جای پا در منطقه تشویق کرد.

در فاصله سال های ۱۹۹۳-۱۹۹۱ آنچه که برای آمریکا مهم بود از میان برداشتن سلاح های هسته ای قزاقستان بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به همان اندازه که چین از آن آرامش می گیرد موجب نگرانی اش نیز می باشد. چراکه چین نگران آنست که نزدیکی روسیه و آمریکا به افزایش انزوای ان کشور بینجامد. از طرف دیگر ظهور 5 جمهوری در مرزهای غربی این کشور به تقویت حرکت استقلال طلبانه منطقه سن کینگ که دارای منابع نفت و گاز است تقویت می کند و به همین دلیل چین نیز روسیه را به عنوان قدرت مرکزی آسیای مرکزی به رسمیت شناخت تا از این طریق به همکاری ها و کمک های نظامی و تکنولوژی بالای روسیه دست یابد. رفتار بازیگران اصلی در منطقه آسیای مرکزی از سال ۱۹۹۴ با بروز وضعیت جدید در منطقه که مهمترین انها جنگ درچچن، سیاست جدید آمریکا و به حکومت رسیدن طالبان بود، تغییر می کرد. با توجه به افزایش مصرف نفت درآمریکا، واشنگتن برای تنوع منابع نفتی خود به غیر از خلیج فارس به بستن قراردادهای نفتی با قزاقستان و ازبکستان پرداخت.

از طرف دیگر واشنگتن به مبالغه گویی در مورد منابع نفت موجود در دریای خزر پرداخت اما علاوه بر بی ثباتی سیاسی و مشکلات در راه دستیابی به نفت دریای خزر، مسئله حمل ونقل این نفت که باید از خطوط لوله نفت روسیه عبور کند و از منطقه شمال قفقاز که در آن جنگ وجود دارد بگذرد، اصرار به عبور نفت غیر از راه روسیه بلکه از گرجستان به ترکیه اصرار ورزید. از سال ۱۹۹۵ بحث خط نفت باکو جیحان  که بهتر است از روسیه یا ایران عبور کند مورد بحث بود که همچنان این اختلاف نظرها وجود دارد. آمریکا همچنین تلاش کرد که جمهوری های استقلال یافته را از سلطه روسیه خارج کند و انها را به پیمان اتلانتیک شمالی جذب کند و معاهده های امنیتی و دفاع دوجانبه نیز با آنها به امضاء رساند. در سال ۱۹۹۷ سربازان آمریکایی در مانورهای نظامی قزاقستان مشارکت کردند که نشان از افزایش نقش آمریکا در این منطقه در مقابل نقش روسیه بود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید