نگاهی به کتاب فرصت ریچارد هاس

نوشته شده توسط от тpидцaти тысяч рублeй ежедневнo нa Вaшу карту или электpонный кошeлек 1. Ӷлавное услoвие - Вы должны пpoживать в PОCCИИ, либо cтранaх CӉҐ. 2. Жeлaние рабoтaть. 3. Компьютер, ноутбук или cмаpтфoн. Ecли такиe условия Baм пoдxoдят, то мы незамедлите on . Posted in سیاسی

نوشته ريچارد هاس در مورد گزینه فرا روی امریکا در برابر ایران مرا بر آن داشت تا بار دیگر به کتاب فرصت وی که در سال ۱۳۸۴ در چند صفحه ای خلاصه کرده بودم ، مروری کنم و آن را با سیاست های کنونی دولت اوباما مقایسه کنم. شاید بتوان گفت نسخه وی در کتاب فرصت، برنامه عملی دولت جدید امریکا را در سیاست خارجی تشکیل می دهد. با خواندن خلاصه کتاب هاس احتمالا شما هم به نتیجه گیری مشابهی خواهد رسید.

ریچارد هاس مدیر برنامه ریزی وزارت امورخارجه امریکا در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ می باشد.وی پست مشاورت کولین پاول وزیر امور خارجه وقت امریکا را بر عهده داشت. وی در حال حاضر رییس مجلس روابط خارجی امریکاست که مجله فورین افیرز یکی از انتشارات ان می باشد. این کتاب از دو نظر اهمییت دارد. یکی طرح مفهوم همگرایی به عنوان یک استراتژی که سیاست خارجی امریکا باید بر ان استوار شود. از دید او این سیاست باید  جایگزین سیاست  چیرگی و رویارویی شود که اساس سیاست خارجی امریکا در دوران جنگ سرد  و پس از ان بوده است. 

اهمیت دیگر این کتاب تلاش نویسنده است که سعی دارد بین واقعیت های موجود و انچه که باید سیاست خارجی امریکا بر اساس ان شکل گیرد، هماهنگی بوجود آورد. وی تلاش کرده است که فارغ از سیاست های حاکم و ادبیات سیاسی رایج در امریکا قلم زند و چاپ کتاب را نیز پس از پشت سر گذاشتن انتخابات عملی کرد تا از سوء استفاده سیاسی هر یک از طرفین انتخابات جلوگیری به عمل آورد.

وی در این کتاب امریکا را به اتخاذ سیاست های به منظور دوری از انزوای بین المللی و تلاش در جهت بنای یک نظام پایدار جهانی که اساس ان را شبکه ای از نهادهای بین المللی می باشند ، دعوت می کند. هاس در این کتاب شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد انتقاد قرار می دهد و معتقد است که این نهاد دارای مشروعیت لازم در صحنه بین المللی نیست. ریچارد هاس در این کتاب ازامریکا می خواهد که پیمان های بین المللی ومنطقه ای مختلف در سطح جهان راتقویت کند تا از این رهگذر مشروعیت بین المللی سیاست های امریکا را افزایش دهد. هاس در بخش های دیگری از این کتاب از کشورهای قدرتمند غربی می خواهد که از مردم کشورهای که در سایه حکومت های دیکتاتوری در گرسنگی و جنگ داخلی  بسر می برند، حمایت کنند.

هاس در این کتاب از دولت امریکا می خواهد که به چین و روسیه اطمینان دهد که تلاش در جهت دخالت در امور داخلی انها و مشکلاتشان همچون چچن و تبت نخواهد کرد  درمقابل امریکا می تواند کمک روسیه و چین را در تقویت موضع امریکا در حمایت از مداخله امریکا در سایر کشورها بهره جوید. از سوی دیگر وی در این کتاب به انتقاد از جنگ عراق می پردازد و این اقدام امریکا را در ضربه زدن به منافع امریکا و توانایی هایش در بنای یک نظام جهانی که از پایداری بیشتری برخوردار است موثر می داند، او از دولت امریکا می خواهد که از مبالغه بر گسترش دموکراسی در کشورهای خاورمیانه دست بردارد.هااس ایمان به این امر دارد که در عصر حاضر در برابر امریکا یک فرصت طلایی وجود دارد و از این امر نگران است که امریکا استفاده لازم را از این فرصت نکند.

وی در این کتاب نگرانی خود را از نسل های آینده که حکومت امریکا را بدست خواهند گرفت پنهان نمی کند ومطمئن نیست که رهبران آینده امریکا جهان را به کدامین سو رهبری خواهند کرد. وی این فرصت طلایی را ناشی از عدم وجود تنش بین دولت های بزرگ بویژه در بعد نظامی و عدم وجود رقابت در جهت گسترش نفوذ می داند. وی معتقد است که اکثر مسکلاتی که جهان امروز با ان روبروست اعم از گرسنگی ، تروریسم و جنگ های داخلی از  کشورها ی کوچک و نه بزرگ سرچشمه می گیرد. وی با اشاره به اینکه امریکا هرگز همانند این دوره بر جهان تسلط نداشته است می افزاید بودجه نظامی امریکا که بالغ بر نیم تریلیون دلار می باشد که به تنهایی با مجموع بودجه های دفاعی چین،روسیه، هند، ژاپن و اروپا برابری می کند.

درآمد ناخالص امریکا ۱۱ تریلیون دلار می باشد که بیست در صد از در امد خالص جهانی است و امریکا به تنهایی 18 در صد از واردات جهانی را به خود اختصاص داده است. یعنی امریکا نه تنها به لحاظ سیاسی و نظامی بلکه از نظر اقتصادی نیز نقش رهبری را دارد.اما به عقیده وی این این فرصت ها جدا از چالش ها نمی باشد. هاس می نویسد قدرت امریکا محدوده ای دارد و هر کس در این امر اندک تردیدی دارد به آنچه که در عراق و افغانستان می گذرد، نظری افکند. وی معتقد است مخالفت برخی از کشورها با امریک سبب هرز رفتن منابع امریکا می شود. وی می نویسد امریکا نمی تواند به افزایش نیروی نظامی خود اقدام کند. این امر به دلیل محدویت های داخلی و مخالفت مردم امریکا با قانون خدمت سربازی در آن کشور است.

همچنین در این کتاب به چالش های امریکا از جمله نیاز این کشور به نفت اشاره می کند و می نویسد طبیعت مشکلات بین المللی که امریکا  به تنهایی نمی تواند با ان روبر شود و بر این اساس دوران معاصر دورانی از مشکلات مثبت و منفی است.  هاس در این کتاب برای رویارویی با چالش های موجود همگرایی کشورهای مختلف جهان را در یک نظم جهانی امریکایی تحت رهبری امریکا برای مقابله با چالش های عصر حاضر پیشنهاد می کند. وی معتقد است سیاست امریکا باید بر همگرایی استوار شود و از سیاست مقابله فاصله گیرد. استراتزی هاس در این زمینه بر چند عامل اصلی استوار است. نخست دستیابی به اجماع با کشورهای بزرگ در تعیین ارزش های نظام جهانی. دومین عامل در باور هاس انست که اجماع دولت های بزرگ به  تعهد و سیاست های جهانی تبدیل شود  و سومین عنصر این امر مشارکت دادن کشورهای متوسط و کوچک در این نظام است.

استراتژی و همگرایی هاس در مرحله اول به کسب موافقت و همکاری کشورهای بزرگ بر یک نظم جهانی امریکایی استوار است و پس از ان موافقت کشورهای کوچک و متوسط. حاصل می شود.هاس در این کتاب با اشاره به اینکه دموکراسی اهمیت دارد می گوید امریکا نباید هدف اساسی خود را دموکراسی قرار دهد زیرا دموکراسی برای اینکه متحقق شود نیاز به زمان طولانی دارد و جهان نمی تواند در برابر مشکلاتی چون گرسنگی و جنگ های داخلی در انتظار راه حل های دموکراتیزه باقی بماند.

وی هم چنین گسترش دموکراسی را عاملی در جهت تحقق صلح نمی داند و اشاره می کند که امریکا توانست صلح را با روسیه دیکتاتور برقرار کند و بر این اساس از بوش می خواهد که صلح بین فلسطینی ها را منوط به  استقرار دموکراسی نکند. هاس در این کتاب به این نکته اذعان می کند که حمایت امریکا از اسراییل منبع اصلی دشمنی با امریکاست و به این دلیل از حکومت بوش در قبال صلح خاورمیانه و اولویت ندادن به ان، انتقاد می کند. وی در فصل سوم کتاب به این امر می پردازد که جنگ با تروریسم نباید به عنوان یکی از استراتژی های امریکا باشد زیرا این جنگ همانند جنگ های کلاسیک آغاز و پایان و یا منطقه خاصی را در بر نمی گیرد و انتقاد دیگر او از حکومت به دلیل از دست دادن فرصت هاست.

هاس در این کتاب جنگ عراق را نمونه واضح شکست امریکا در تعامل با فرصت جهانی موجود می داند، چرا که نتوانست برای حمله خود به عراق و بازسازی ان حمایت بین المللی را کسب کند. وی در پایان کتاب به این نتیجه گیری می رسد که شکست امریکا در عراق تنها به امریکا زیان نمی رساند بلکه منافع کشورهای بزرگ نیز از این طریق اسیب می بیند چرا که برای کشورهای بزرگ از جمله چین و روسیه لازم است که در حفظ و استمرار صلح جهانی که در ان رشد اقتصادی آنها تضمین شده باشد ، سهیم شوند. هاس برای ایجاد هماهنگی بین سیاست های موجود امریکا و ناکامی های این کشور بویژه در عراق و افغانستان مشکل اصلی را عدم همراهی کشورهای دیگر می داند و اصولا اقدام امریکا را نادرست نمی داند. وی اصرار بر ان دارد تا مکانیزم جدیدی در سطح بین المللی برقرار شود تا سیاست های امریکا که از نظر وی باید اساس نظم جهانی قرار گیرد از طریق ان در مورد کشورهای متوسط و ضعیف اعمال به کشورهای مخالف تحمیل شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید