نفوذ اسرائیل در امریکا

نوشته شده توسط от тpидцaти тысяч рублeй ежедневнo нa Вaшу карту или электpонный кошeлек 1. Ӷлавное услoвие - Вы должны пpoживать в PОCCИИ, либо cтранaх CӉҐ. 2. Жeлaние рабoтaть. 3. Компьютер, ноутбук или cмаpтфoн. Ecли такиe условия Baм пoдxoдят, то мы незамедлите on . Posted in سیاسی

هر آنچه که موجب نگرانی اسرائیل است، نگرانی امریکا را نیز موجب می شود.  امنیت اسرائیل از اولویت های سیاست خارجی امریکا به شمار می آید. این عبارات از جمله اظهاراتی است که اکثر نامزدان ریاست جمهوری امریکا و انانیکه مایل هستند، زمام امور را در این کشور به دست گیرند، بر زبان می رانند. در اجریان مبارزات انتخاباتی سال گذشته امریکا، اوباما، مک کین ، هیلاری کلینتون و دیگر نامزدها اظهاراتی مشابه این عبارات به زبان رانده اند.حتی در انتخابات پنج سال پیش امریکا، کری و بوش  دو نامزد ریاست جمهوری از دو حزب دموکرات و جمهوریخواه همین سخن را تکرار کردند.

این اظهارت دلیل روشنی بر عمق نفوذ لابی های طرفدار اسرائیل در امریکاست، نفوذی که سیاست خارجی امریکا تحت تاثیر ان قرار می گیرد و در تمامی دوره های گذشته سیاست خارجی امریکا اسیر این اولویت خود بوده است و به دلیل تاکید بر اجرای ان، منافع کوتاه و دراز مدت خود را در منطقه خاورمیانه جایی که این سیاست امریکا به اجرا در امده است در مخاطره جدی قرار گرفته است. لابی طرفدار اسرائیل نه تنها برکنگره، ریاست جمهوری و وزارت دفاع امریکا اعمال نفوذ می کند بلکه مراکز اقتصادی،سازمان ها و و موسسه های تحقیقاتی را  که محافظه کاران نو  کنترل ان را در دست خود دارند، تحت نفوذ خود در اورده اند. پتراس در کتاب نفوذ اسرائیل در امریکا به این حقیت اشاره می کند که شبکه نو محافظه کاران پس از رسیدن به مراکز استراتژیکی در دوران بوش پسر ، امریکا را به جنگی وارد کردند که همسو با منافع اقتصادی و نفتی اش نبود و تنها با هدف کنترل منطقه، امری که در نهایت به سود اسرائیل است، صورت گرفت.

اجلاس سالانه سازمان یهودیان ایباک که در ان زمامداران سیاسی امریکا حضور می یابند، یکی از روشن ترین نشانه های خواری سیاستمداران امریکایی در برابر نفوذ لابی صهیونیست هاست و این به دلیل قدرت این سازمان در کمک مالی به مبارزه های انتخاباتی نامزدهای احزاب محتلف در این کشور می باشد. در یک نظرخواهی که ریچارد کوهین برای روزنامه واشنگتن پست انجام داده است، روشن شده است که ۶۰ در صد از کمک های دریافتی حزب دمکرات ها و ۳۵ در صد کمک های دریافتی جمهوری خواه ها توصط این سازمان تامین می شود. روشن است که این سازمان این کمک ها را تنها با شرط حمایت مطلق از اسرائیل و تایید اشغال سرزمین های اعراب و همراهی با مفاهیم سیاسی و نظامی ان رژیم می پردازد.

اما جالبتر انست کهدولت اسرائیل،کمک های امریکا به اسرائیل که بین ۳ تا ۱۰ میلیارد دلار در سال است،  با استفاده از مکانیزم های بانکی و قرار دادهای سود آور بین کمک کنندگان لابی یهودی، شرکت ها و بانک های اسرائیلی بار دیگر به لابی طرفدار خود در امریکا باز می گرداند. به عبارت دیگر مالیات دهندگان امریکایی شبکه لابی های یهودی را در امریکا کمک می کنند تا به نفع یک دولت خارجی در ان کشور از ان بهره برداری شود. لابی های با نفوذ اسرائیل با استفاده از این پول های سرشار به حمایت از نامزدهای طرفدار اسرائیل می پردازند و با بهره گیری از این اموال به تخریب سیاستمداران مخالف اقدام می کنند. از این کمک ها هم چنین برای حفظ و تضمین برتری اسرائیل در منطقه حاورمیانه استفاده می شود.

یکی از اهداف اصلی امریکا و اسرائیل در تغییر خاورمیانه ایجاد یک  منطقه مشترک بین اسرائیل و امریکاست و با  استفاده از ماشین نظامی و شعار گسترش دمکراسی به دنبال ایجاد ان بود. نفوذ لابی صهیونیست ها در امریکا را با رد گیری فعالیت های سازمان بی ای سی روشن تر می شود، سازمانی که در ان نسبت سرمایه داران یهودی به سرمایه داران امریکایی از نسبت بالاتری برخوردار است. بر اساس گزارش نشریه فوربس امریکا، بین ۲۵ تا ۳۰ در صد از میلیاردرهای امریکایی را سرمایه داران یهودی تشکیل می دهند و اگر در صد میلیاردرهای کانادایی را که ۳۰ در صد سرمایه کانادا را در اختیار دارندنیز به این گروه اضاقه کنیم، حجم توانمندی مالی این گروه را در تاثیر گذاری و نفوذ بر سیاستمداران امریکایی در شکل دهی سیاست خاورمیانه ای به خوبی روشن می شود.

نفوذ اسرائیل بر امریکا ، عواقب وخیمی برای صلح جهانی در بر دارد و همانگونه که در گذشته شاهد ان بوده ایم، خطر جنگ ها را در این منطقه  افزایش خواهد داد و در نهایت به تزلزل اقتصادی در عرصه جهانی و آینده دمکراسی امریکا منجر خواهد شد. هدف لابی یهودی امریکا تنها فشار بر کنگره برای دستیابی به کمک برای اسرائیل و افزیش آن یا معافیت های مالیاتی استثنایی یا تصویب قوانین یرای تحقق منافع اقتصادی محدود نیست بلکه ضمانتی است برای تایید واشنگتن از جنگ های اسرائیل چه در سال های ۱۹۷۶، ۱۹۷۳، یا ۱۹۸۲،یا جنگ امریکا در عراق در سال ۱۹۹۱ و سپس در سال ۲۰۰۳ و عملیات جنگی علیه لبنان و یا جنگ علیه غزه در سال ۲۰۰۶ می باشد. در اروپا، بسیاری به این حقیقت واقف شدهاند که اسرائیل خطری برای امنیت جهانی به شمار می آید و بر همین اساس لابی صهیونیست با استفاده از رسانه ها ی تحت نفوذ خود تلاش بی وقفه ای را برای خنثی کردن ساختن اقدامات اروپایی ها و یا به سکوت کشانیدن انها بآغاز کرده اند.عدم توافق اروپا با جنگ بوش علیه عراق را در این راستا باید قلمداد کرد.

برای رویارویی با طغیان این لابی یهودی درامریکا بر روشنفکران امریکا لازم است که اندازه تاثیر این لابی و توانایی مالی و ارتباطات ان با اسرائیل و حجم تاثیر ان بر سیاستمداران امریکایی مورد بررسی و نقد قرار گیرد تا با استفاده از این امر به بتوان سیاست خارجی به دور از جنگ های دوران استعمار و یا جنگ به نمایندگی از دیگران صورت نگیرد. در جنگ و اشغال عراق نقش مسئولین طرفدار این لابی چون رامسفیلد، مروسیه، پاول ولفتز، داگلاس فیت و ابراهام شاولسکی در پنتاگون بر همگان اشکار است. در حالیکه سیمور هرتش برای یافتن ارتباط بین اسرائیل و آشغال عراق باز می ماند، اف بی ای موفق به شناسایی سه جاسوس  شد که در بزرگترین سازمان های یهودی امریکا حضور دارند و ارتباط قوی با موساد و سیاست گذاران استراتژیک امریکا دارند. رهایی سیاست خارجی امریکا  از نفوذ اسرائیل با تمام تلاشی که گروهی از دولتمردان امریکایی انجام می دهند به دلیل قدرت فوق العاده لابی صهیونیست نقش بر آب شده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید