ویژگی های قیام در کشورهای عربی اسلامی

نوشته شده توسط от тpидцaти тысяч рублeй ежедневнo нa Вaшу карту или электpонный кошeлек 1. Ӷлавное услoвие - Вы должны пpoживать в PОCCИИ, либо cтранaх CӉҐ. 2. Жeлaние рабoтaть. 3. Компьютер, ноутбук или cмаpтфoн. Ecли такиe условия Baм пoдxoдят, то мы незамедлите on . Posted in سیاسی

جرقه حرکت ها و جنبش های اسلامی در خاورمیانه با رویدادی که همانند ان در جهان بسیار اتفاق می افتد، آغاز شد. محمد بوعزيزي در شهر "سیدی بوزید" تونس در اثر نومیدی حاصل از سیستم دیکتاتوری حاکم بر این کشور و فقدان چشم اندازی برای آینده، تحقیر بوسیله عوامل حکومتی و مواردی از ایندست با آتش کشیدن خود، دست به خود کشی زد.. قیام یا انقلاب تونس با انگیزه های اقتصادی آغاز و با همه گیر شدن ان در سرتاسر کشور به جنبش دمکراسی خواهی و سرنگونی رژیم زین الدین بن علی مبدل شد که در نهایت این جنبش توانست با خصوصیت های تونسی اش با سه هفته مقاومت و اصرار بر خواسته هایش به پیروزی برسد و به چندین دهه حاکمیت مستبدانه بر کشور پایان دهد.
اما انقلاب در کشور تونس پیش از انکه بر دو کشور لیببی و الجزایر که احاطه اش کرده اند، تاثیر بگذارد، مصر را که حکومتی به زعم همگان مستحکم با نیروی امنیتی خبره و سازمان اطلاعاتی قدرتمند که با سازمان های اطلاعاتی غرب و اسراییل همکاری تنگاتنگ داشت، متاثر ساخت.
در روزهای نخست قیام مصر، حامیان غربی این رژیم و بویژه امریکا از ثبات و استحکام این رژیم سخن می گفتند و با تغییر جریان حوادث، مواضع امریکاو کشورهای غربی تغییر پیدا می کرد. در مصر جوانان با بهره گیری از ساخت و سازهای شبکه های اجتماعی به هماهنگی و سازمان دادن قیام خود، اقدام کردند و سایر بخش های اجتماعی، احزاب و سازمان های غیر دولتی پس از ان وارد عرصه شدند و به حمایت از این جنبش پرداختند.از ویژگی های جنبش مصر بی سر بودن ان بود و حتی جوانانی که از میدان تحریر سخن می گفتند، عنوان می داشتند این نظر من است و احزابی هم که وارد مذاکره با عمر سلیمان معاون رییس جمهور شدند، تاکید می کردند انها از طرف حزب و گروه خود و نه جوانان انقلابی سخن می گویند.
جوانان انقلاب مصر بر تکثر گرایی سیاسی تاکید می کردند و ازادی زندانیان سیاسی، سرنگونی رژیم و تغییر قانون اساسی، ازادی رسانه ها و لغو حالت فوق العاده که بیش از سی سال بر این کشور حاکم است و به موجب ان بسیاری زندان و بسیاری از فعالیت ها تعطیل و جمعی از احزاب غیر قانونی. جوانان مصر بر قانون و قانون گرایی و بودن قانون در مسیر خواست های مردم تاکید می کردند و علیرغم حملات اراذل و اوباش با جمایت نیروهای امنیتی و با وجود ازاد کردن زندانیان بزهکار برای کاشتن دلهره در میان مردم، تبلیغات مداوم شبکه های دولتی مصر و نیل در مورد اغاز دوران جدید با تعیین دولت جدید احمد شفیق و پذیرش خواسته های تظاهر کنندگان منهای کنار رفتن حسنی مبارک، بر حرکت و تحصن خود  درمیدان تحریر مصر و تظاهرات در شهرای  اسکندریه و سوئز و دیگر شهر های این کشور ادامه دادند تا سر انجام حکومتی که همه بر مستحکم بودن ان تاکید می کردند و از نظر امنیتی سر امد کشورهای عربی به شمار می آمد در برابر خواسته های مردم، سر فرود اورد و قیام انقلاب مسالمت امیز جوانان مصر، پس از بیست و سه روز  مقاومت مردم  در روزی به پیروزی رسید که برای ایرانیان روز شکوهمندی است چرا که انها نیز در چنین  روزی،  بیست ودوم بهمن سال ۱۳۵۷ توانسته بودند، مستبدی را از با یکپارچگی خواسته ها و با تاکید بر استقلال آزادی و جمهوری اسلامی از تخت قدرت  بزیر کشند.
تونس ومصر پس از پیروزی در حال تعیین مسیر خود برای اینده هستند و جرقه ای که در بوزید زده شد، اکنون در یمن، بحرین، لیبی ، اردن زبانه می کشد و هر کدام از این کشورها با توجه به خصوصیت های فرهنگی و سیاسی خود در حال تغییر یا اصلاح نظام سیاسی خود هستند. اردن قبل از انکه زبانه قیام به کشورش برسد، دولت را تغییر داد و با اخوان المسلمین این  کشور به گفتگو نشست، در کشورهیای عربی دیگر نیز برای جلوگیری از شعله ور شدن اعتراضات، سیاست های تشویقی و تنبیهی را در پیش گرفته اند. در بعضی کشورها به افزایش حقوق کارکنان، در بعضی از این کشورها نیز سخن از تغییرات در سیستم نمایندگی مردم در پارلمان ها مورد تاکید قرار گرفته است و  در کشورهایی نظیر الجزایر با اعلام زمان و مکان هر حرکت اعتراضی نیروهای امنیتی پیشتر در ان حضور می یابند و با راه اندازی کارنوال های طرفدار دولت با حمایت نیروهای امنیتی، شرایط را برای مردم به گونه ای به تصویر کشند که انها جون مصر و تونس شاهد انقلاب و تغییر بنیادی نخواهند بود، غافل از انکه این تحرکات خود نشانه های از تغییر هستند.
در مصر احزاب این کشور برای چنیدن دهه خواستار لغو حالت فوق العاده،  ازدای احزاب و رسانه های ازاد بودند، مطالبات مردم تونس ، لیبی، بحرین ، الجزایر و دیگر کشورها نیز از همین دست بود، اگر دولت های نظیر حکومت مصر پیش از رسیدن اعتراضات به نقطه انفجار به اصلاحات اساسی دست می زدند. اگر انها  به کنترل نیروهای امنیتی می پرداخنتند و با مسایل سیاسی برخورد امنیتی نمی کردند و دست رسانه ها را برای انعکاس انچه که در جامعه می گذرد، باز می گذاشتند و به وضعیت معیشتی مردم در همه نقاط کشور رسیدگی می کردند، امروز شاهد انقلاب های تونس و مصر و قیام لیبی، یمن و بحرین و نا ارامی در اردن و الجزایر نبودیم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید