بر سر مصرف کنندگان کوکائین و هروئین چه آمده است؟

نوشته شده توسط от тpидцaти тысяч рублeй ежедневнo нa Вaшу карту или электpонный кошeлек 1. Ӷлавное услoвие - Вы должны пpoживать в PОCCИИ, либо cтранaх CӉҐ. 2. Жeлaние рабoтaть. 3. Компьютер, ноутбук или cмаpтфoн. Ecли такиe условия Baм пoдxoдят, то мы незамедлите on . Posted in اقتصادی

1304727613-69سازمان ملل متحد  گزارش تفصیلی از روند  مصرف مواد مخدر و  افزایش مصرف داروهای ترکیبی و تجویزی را انتشار داد که در آن از هروئین به عنوان یکی از آسیب رسان ترین مواد مخدر نام برده شده است که دلیل آن ایست که معتادان به این مواد بیش از معتادان به دیگر مواد مخدر تحت درمان قرار می گیرند.کشت خشخاش در افغانستان رشد داشته است. تولید جهانی خشخاش در سال ۲۰۰۹، ۷۸۵۳ تن بوده است که مقدار هفت هزار میلیون تن ان تنها در افغانستان تولید شده است. مقداری حدود ۴۶۰ - ۴۸۰ میلیون تن هروئین نیز جا به جا شده است و بر اساس این گزارش ۳۷۵ میلیون تن آن به دست مصرف کنندگان رسیده است.

 پیمان پاریس که شامل بیش از ۵۰ کشور و سازمان می باشد در کاهش قاچاق و مصرف مواد مخدر از افغانستان نقش ایفا کرده است.طرح مثلثی که در آن کشورهای عضو سازمان ملل متحد با هدف جلوگیری از رشد و فروش مواد مخدر از افغانستان ، ایران و پاکستان به مبادله اطلاعات و همکاری با یکدیگر می پردازند. 

مزارع کشت خشخاش در افغانستان از سال ۲۰۰۷ به دلیل برنامه های سازمان ملل یا آفت های گیاهی یا به دلیل هر دو عامل کاهش یافته است.بر اساس گزارش جامع سازمان ملل انواع جدیدی از مواد ترکیبی و مصنوعی در دسترس مصرف کنندگان قرار گرفته است که جایگزین‌ های کوکائین و اکستاسی شده است.بنا بر گزارش دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، "سالانه تولیدات تازه‌ ای بدون اعمال نظارت و کنترل و با هدف پاسخ به تقاضای روزافزون و متنوع برای مواد روان گردان تولید میشود." این مواد جدید شامل داروهای ترکیبی و همین طور مواد متشکل از حشیش، کوکائین یا تریاک است.

بنا بر اعلام سازمان ملل، این مواد غالبا برای فرار از قوانین و قواعد موجود در زمینه مبارزه با مواد مخدر و برای جبران کمبود مواد دیگر تولید می شود.استفاده غیر پزشکی از داروهای تجویزی نیز در کشورهای در حال توسعه و توسعه ‌یافته در حال گسترش است. در اروپا ۴۰ ماده تازه از ابتدای سال ۲۰۱۰ شناسایی شده است. داروهایی همچون پیپرازین، کاتینون، کانابینوئیدهای ترکیبی، تریپتامین و فنتیلامین از جمله این مواد هستند.پیپرازین در اصل برای درمان کرم‌ های انگلی و همین طور به عنوان داروی ضد افسردگی تجویز می ‌شود. مشتقات آن غالبا با عنوان اکستاسی مورد استفاده قرار می ‌گیرد.مفدرون نمونه ‌ای دیگر از مواد جدید است که غالبا به عنوان جایگزینی برای آمفتامین یا کوکائین استفاده میشود. ماده دیگری که با عنوان "ادویه" شناخته میشود، فراورده ‌ای ترکیبی است که تاثیری مشابه حشیش دارد.در مجموع بنا بر تخمین سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۹ بین ۱۴۹ تا ۲۷۲ میلیون نفر مواد غیرمجاز مصرف کرده اند.بنا بر اعلام سازمان ملل متحد در سالهای اخیر کاهش پیوسته مصرف هروئین و کوکائین در تقابل با افزایش استفاده از مواد محرک از نوع آمفتامین یا ATS قرار گرفته است. جدول تفصیلی در صد تعداد معتادان به انواع مواد مخدر را در هر کشور نشان می دهد.

نام کشور

بهترین تخمین مصرف تریاک به نسبت در صد جمعیت 

بهترین تخمین مصرف کوکائین به نسبت در صد  جمعیت 

بهترین تخمین مصرف ATS به نسبت در صد  جمعیت 

بهترین تخمین مصرف اکستازی به نسبت در صد  جمعیت 

روند مصرف مواد مخدر 

 

Burundi

 

 

 

 

 

Comoros

2.9

 

 

 

 

Djibouti

 

 

 

 

 

Eritrea

 

0.9

 

 

 

Ethiopia

 

 

 

 

 

Kenya

2.1

0.2

 

0.3

0.73

Madagascar

9.1

0.4

 

 

 

Mauritius

3.9

0.9

 

 

1.95

Rwanda

 

 

 

 

0.14

Seychelles

 

 

 

 

 

Somalia

2.5

 

 

 

0.16

Tanzania (United Republic of)

 

 

 

 

 

Uganda

 

 

 

 

0.05

Algeria

5.7

 

 

 

0.12

Egypt

6.2

 

0.5

 

0.44

Libyan Arab Jamahiriya

 

0.2

 

 

0.14

Morocco

4.2

0.6

 

0.1

0.02

Sudan

 

 

 

 

 

Tunisia

 

 

 

 

0.09

Angola

 

 

 

 

0.25

Botswana

 

 

 

 

 

Lesotho

 

 

 

 

 

Malawi

 

0.4

 

 

 

Mozambique

 

 

 

 

 

Namibia

3.9

 

0.1

0.1

 

Réunion

 

 

 

 

 

South Africa

4.3

 

1

0.4

0.5

Swaziland

 

0.3

 

 

0.17

Zambia

9.5

0.1

0.1

0.3

0.37

Zimbabwe

6.9

0.4

0.1

 

0.04

Benin

 

 

 

 

 

Burkina Faso

2.9

 

 

 

 

Cameroon

 

 

 

 

 

Cape Verde

8.1

 

 

0.1

0.18

Central African Republic

 

 

 

 

0.05

Chad

 

 

 

 

0.22

Congo

 

0.9

 

 

0.13

Congo (Dem. Rep. of the)

 

 

 

 

0.17

Côte d'Ivoire

 

0.2

 

 

 

Equatorial Guinea

 

 

 

 

 

Gabon

 

 

 

 

 

Gambia

 

0.9

 

 

 

Ghana

 

0.9

 

 

0.14

Guinea

 

1.1

 

 

 

Guinea-Bissau

 

0.3

 

 

 

Liberia

 

 

 

 

0.17

Mali

 

 

 

 

 

Mauritania

 

 

 

 

 

Niger

 

 

 

 

0.2

Nigeria

14.3

 

1.4

 

0.7

Saint Helena

 

 

 

 

 

Sao Tome and Principe

 

 

 

 

 

Senegal

 

 

 

 

0.08

Sierra Leone

 

 

 

 

0.17

Togo

1

 

 

 

 

Anguilla

 

0.1

 

 

 

Antigua and Barbuda

10.6

 

0.6

0.2

0.05

Aruba

 

 

 

 

 

Bahamas

5.5

 

0.4

0.1

0.22

Barbados

8.3

0.7

0.2

0.5

0.23

Bermuda

 

 

 

 

 

British Virgin Islands

 

0.7

 

 

 

Cayman Islands

 

1.2

 

 

 

Cuba

 

0.8

 

 

 

Dominica

10.8

 

0.9

0.1

 

Dominican Republic

0.3

 

1

0.1

0.14

Grenada

10.8

 

0.7

0.2

 

Guadeloupe

 

1.7

 

 

 

Haiti

1.4

1

 

0.6

0.2

Jamaica

9.9

0.7

1.1

 

0.1

Martinique

 

 

 

 

 

Montserrat

 

 

 

 

 

Netherlands Antilles

 

 

 

 

 

Puerto Rico

4.9

 

0.4

0.4

1.15

Saint Kitts and Nevis

11.7

 

0.2

0.4

 

Saint Lucia

9

0.8

1.2

 

 

Saint Vincent and the Grenadines

7.1

 

0.6

0.1

 

Trinidad and Tobago

4.7

 

0.7

0.1

0.09

Turks and Caicos Islands

5.4

 

0.3

0.7

0.07

United States Virgin Islands

 

 

 

 

 

Belize

8.5

 

1.4

0.3

 

Costa Rica

1

 

1.3

0.2

2.8

El Salvador

0.4

0.7

3.3

0.1

0.14

Guatemala

4.8

 

0.9

0.1

0.04

Honduras

0.8

 

0.8

0.1

0.15

Nicaragua

1.1

0.2

0.8

0.1

 

Panama

3.6

0.1

1.2

0.4

 

Canada

12.6

1.4

0.7

1.1

0.68

Mexico

1

0.4

0.2

0.1

0.08

Saint Pierre and Miquelon

 

 

 

 

 

United States of America

13.7

2.4

1.5

1.4

5.9

Argentina

7.2

2.6

0.6

0.5

0.19

Bolivia (Plurinational State of)

4.3

0.8

0.5

0.1

0.6

Brazil

2.6

0.7

0.7

0.2

0.5

Chile

6.7

2.4

0.4

0.1

0.5

Colombia

2.3

0.8

0.5

0.3

0.1

Ecuador

0.7

0.3

0.2

0.2

0.12

Falkland Islands (Malvinas)

 

 

 

 

 

French Guiana

 

 

 

 

 

Guyana

2.6

 

0.5

0.1

0.25

Paraguay

1.6

0.3

0.5

0.1

0.03

Peru

0.7

0.5

0.2

0.1

0.18

Suriname

4.3

0.3

0.7

0.1

0.08

Uruguay

6

1.4

0.1

0.2

0.1

Venezuela (Bolivarian Republic of)

0.9

0.6

0.6

0.1

0.1

Armenia

3.5

0.1

0.1

0.1

0.3

Azerbaijan

3.5

 

 

 

0.2

Georgia

2.7

 

0.6

0.5

0.58

Kazakhstan

4.2

 

 

 

1

Kyrgyzstan

6.4

 

 

 

0.8

Tajikistan

 

 

 

 

0.54

Turkmenistan

 

 

 

 

0.32

Uzbekistan

4.2

 

 

 

0.8

Brunei Darussalam

 

 

0.3

 

 

Cambodia

3.5

 

0.6

0.1

0.03

China

 

 

 

 

0.25

China, Hong Kong SAR

0.4

0.3

0.4

0.2

0.2

China, Macao SAR

0.7

 

 

0.3

1.12

Guam

18.4

 

1.4

 

 

Indonesia

0.4

0.1

0.2

0.2

0.16

Japan

 

 

 

 

 

Korea (Dem. People's Rep.)

 

 

 

 

 

Korea (Republic of)

0.3

0.1

0.1

0.1

0.08

Lao People's Democratic Republic

0.9

 

1.4

 

0.37

Malaysia

1.6

 

0.6

0.4

0.94

Mongolia

 

 

 

 

 

Myanmar

0.9

 

0.2

 

0.8

Philippines

0.8

0.1

2.1

0.2

0.05

Singapore

 

 

 

 

0.01

Taiwan, Province of China

0.3

0.1

0.6

0.5

0.2

Thailand

1.2

0.1

1.4

0.3

0.2

Timor-Leste

 

 

 

 

 

Viet Nam

0.3

 

0.2

0.2

0.27

Afghanistan

4.3

0.1

0.1

 

2.92

Bahrain

 

 

 

 

 

Iran (Islamic Republic of)

 

0.1

0.1

 

2.26

Iraq

 

 

 

 

 

Israel

8.9

0.6

5

0.7

0.72

Jordan

2.1

 

0.4

 

0.17

Kuwait

3.1

0.1

0.3

 

0.17

Lebanon

1.9

0.1

0.4

1

0.2

Occupied Palestinian Territory

 

 

 

 

 

Oman

 

 

 

 

 

Pakistan

3.9

 

 

 

0.7

Qatar

 

 

 

 

 

Saudi Arabia

0.3

 

0.4

 

0.06

Syrian Arab Republic

 

0.1

 

 

0.02

United Arab Emirates

5.4

 

 

 

0.02

Yemen

 

 

 

 

 

Bangladesh

3.3

 

 

 

0.4

Bhutan

 

 

 

 

 

India

 

 

 

 

 

Maldives

 

 

 

 

 

Nepal

 

 

 

 

0.24

Sri Lanka

1.5

 

 

 

0.11

Belarus

1.1

0.1

0.4

0.3

0.43

Moldova (Republic of)

0.9

0.1

0.1

0.3

0.15

Russian Federation*

3.5

0.2

0.4

0.7

1.64

Ukraine

2.5

0.2

0.4

0.7

1.16

Albania

1.8

0.8

0.1

1

0.45

Bosnia and Herzegovina

2.8

0.6

1

1.4

0.3

Bulgaria

2.5

0.6

1

0.7

0.45

Croatia

5.2

0.9

0.7

0.8

0.36

Macedonia (TFYR)

0.6

0.1

 

0.8

0.5

Montenegro

0.2

0.8

0.5

0.5

 

Romania

0.4

0.1

0.1

0.1

0.16

Serbia

4.1

0.5

0.2

0.6

0.28

Turkey

1.9

0.1

0.2

0.3

0.05

Andorra

14.6

 

 

 

 

Austria

3.5

0.9

0.5

0.5

0.41

Belgium

2.7

0.9

0.9

0.9

0.2

Channel Islands

 

 

 

 

 

Cyprus

4.4

1.2

0.3

0.6

0.2

Czech Republic

15.2

0.7

1.7

3.6

0.4

Denmark

5.5

1.4

1.2

0.4

0.6

Estonia

6

0.6

1

1.2

1.52

Faeroe Islands

2.2

0.2

0.4

0.2

 

Finland

3.1

0.5

0.6

0.5

0.29

France

8.6

0.6

0.2

0.5

0.47

Germany

4.8

0.9

0.7

0.4

0.22

Gibraltar

5.2

 

 

 

 

Greece

1.7

0.1

0.2

0.2

0.27

Greenland

7.6

0.4

 

 

 

Hungary

2.3

0.2

0.5

0.5

0.1

Iceland

3.4

0.9

0.7

0.5

0.4

Ireland

6.3

1.7

0.4

1.2

0.72

Isle of Man

9.4

3.5

0.9

1.5

 

Italy

14.6

2.2

0.6

0.7

0.55

Latvia

4.9

0.5

0.9

1.5

0.75

Liechtenstein

8.6

0.8

0.2

0.5

0.2

Lithuania

5.6

0.2

0.7

1

0.1

Luxembourg

7.6

0.9

 

 

0.59

Malta

4.5

1.1

0.9

0.9

0.57

Monaco

8.9

1.9

0.5

0.9

 

Netherlands

5.4

0.6

0.3

1.2

0.31

Norway

4.6

0.8

1.1

0.5

0.3

Poland

2.7

0.2

0.7

0.3

0.1

Portugal

3.6

0.6

0.2

0.4

0.46

San Marino

 

 

 

 

 

Slovakia

6.9

0.6

0.3

1.6

0.3

Slovenia

4.1

0.9

0.5

0.7

0.74

Spain

10.6

2.6

0.6

0.8

0.13

Sweden

1.2

0.5

0.8

0.1

0.23

Switzerland

3.4

0.2

0.6

0.3

0.61

United Kingdom

 

 

 

 

0.81

United Kingdom (England and Wales)

6.6

2.5

1

1.6

0.12

United Kingdom (Northern Ireland)

7.2

1.9

0.8

1.5

1.59

United Kingdom (Scotland)

8.4

3.9

1.4

2.5

 

American Samoa

7

 

1.3

 

0.4

Australia

10.6

1.9

2.7

4.2

 

Christmas Islands

 

 

 

 

 

Cocos (Keeling) Islands

 

 

 

 

 

Cook Islands

 

 

 

 

 

Fiji

5.1

 

 

 

 

French Polynesia

 

 

 

 

 

Kiribati

 

 

 

 

 

Marshall Islands

5.5

 

2.7

 

 

Micronesia (Federated States of)

 

 

 

 

 

Nauru

 

 

 

 

 

New Caledonia

 

 

 

 

1.1

New Zealand

14.6

0.6

2.1

2.6

 

Norfolk Island

 

 

 

 

 

Northern Mariana Islands

22.2

 

1.2

 

 

Palau

24.2

 

1.6

 

 

Papua New Guinea

 

 

 

 

 

Pitcairn

 

 

 

 

 

Samoa

 

 

 

 

 

Solomon Islands

 

 

 

 

 

Tonga

 

 

 

 

 

Tuvalu

 

 

 

 

 

Vanuatu

 

 

 

 

 

Wallis and Futuna Islands

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید