تایمز و اسناد اطلاعاتی در مورد ساخت بمب هسته ای ایران

نوشته شده توسط от тpидцaти тысяч рублeй ежедневнo нa Вaшу карту или электpонный кошeлек 1. Ӷлавное услoвие - Вы должны пpoживать в PОCCИИ, либо cтранaх CӉҐ. 2. Жeлaние рабoтaть. 3. Компьютер, ноутбук или cмаpтфoн. Ecли такиe условия Baм пoдxoдят, то мы незамедлите on . Posted in بررسی مطبوعات

روزنامه تایمز در گزارشی از فرستاده خود در واشنگتن می نویسد اسناد اطلاعاتی محرمانه نشان از آن دارد که ایران در حال آزمایش روی یکی از چاشنی بمب هسته ای است. روزنامه تایمز که مدعی است نسخه ای از این گزارش را در اختیار دارد می نویسد این اطلاعات از مراکز نظامی بسیار حساس گردآوری شده است. بر اساس گزارش روزنامه تایمز این اطلاعات حکایت از آن دارد که ایران یک برنامه چهار ساله دارد که طی این مدت قادر خواهد بود چاشنی بمب که نوترون ها را تحریک می کند، مورد آزمایش قرار دهد. این چاشنی که در ساخت بمب هسته ای به کار می رود و مسئولیت انفجار را بر عهده دارد. 

روزنامه تایمز می نویسد ارزیابی سازمان های جاسوسی از این اسناد حاکی از آنست که به اوایل سال ۲۰۰۷ باز می گردد. سازمان اطلاعاتی غرب بر این عقیده بودند که چهار سال پیشتر از آن ایران برنامه هسته ای نظامی خود را کنار گذاشته است. گزارش روزنامه تایمز به نقل از یک منبع اطلاعاتی یکی از کشورهای آسیایی می نویسد کشورش هم چنین بر این عقیده است که ایران بر روی چنان سلاحی تا پایان سال ۲۰۰۷ و بویژه بر روی چاشنی محرک نوترون کار می کرد. روزنامه تایمز به نقل از کارشناسان نظامی می نویسد از این چاشنی جز در ساخت سلاح های هسته ای کاربرد دیگری یه در بخش غیرنظامی و چه بخش نظامی وجود ندارد. تایمز و اسناد اطلاعاتی در مورد ساخت بمب هسته ای ایرانگزارش روزنامه تایمز حاکی از آنست که از همین ماده در ساخت بمب هسته ای پاکستان استفاده شد و ایران از برنامه هسته ای این کشور الگو گرفته است.

روزنامه تایمز هم چنین ترجمه سندی از فارسی که در آن برنامه چهار سال فعالیت های مربوط به این چاشنی را در برمی گیرد، در این گزارش به چاپ رسانده است. جیمز هایدز نیز در همین روزناهم و در صفحه های رأی و تحلیل می نویسد بنیامین نتانیاهو اگر می  خواهد تأسیسات هسته ای ایران را بمباران کند باید تصمیم بگیرد. وی می نویسد زمان گرفتن دشوارترین تصمیم در جهت گیری سیاسی اش به سرعت نزدیک می شود. لحظه تصمیم گیری که آیا حمله ای انجام می دهد و بوسیله آن ریسک آغاز یک جنگ که تمام منطقه را در آتش فرو برد، بر دوش کشد.

وی به نقل از کارشناسان اسرائیلی می نویسد که تنها شش ماه به نقطه بدون بازگشت برنامه هسته ای ایران باقی مانده است. این مدت زمانی است که قرا است برنامه فعالیت های هسته ای ایران منتقل نشود، البته این به شرط آنست که تا به حال انتقال آنها عملی نشده باشد. کوچک کردن کارخانه ها امکان مخفی کردن آنها در صحراها و در قله های کوهستانی را امری ممکن می کند که حمله به آنها امری دشوار بنظر می رسد. این گزارش می افزاید در چنین زمانی نیروگاه بوشهر نیز آغاز به کار می کند و حمله به آن باعث پوشش ابر  پر از رادیو اکتیو بر فراز کشورهای حوزه خلیج (فارس) خواهد شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید