راه برای جهانی خالی از سلاح هسته ای

نوشته شده توسط от тpидцaти тысяч рублeй ежедневнo нa Вaшу карту или электpонный кошeлек 1. Ӷлавное услoвие - Вы должны пpoживать в PОCCИИ, либо cтранaх CӉҐ. 2. Жeлaние рабoтaть. 3. Компьютер, ноутбук или cмаpтфoн. Ecли такиe условия Baм пoдxoдят, то мы незамедлите on . Posted in بررسی مطبوعات

Greenpeace_anti-nuclearدر سال ۱۹۶۳، جان کندی (رییس جمهور وقت امریکا) هشدار داد که تا پایان دهه ۱۹۷۰، بیست و پنج کشور جهان از سلاح هسته ای برخوردار خواهند شد، کابوسی که تا کنون در جهان تحقق نیافته است.در واقع از ۶۶ سال پیش که آمریکا نخستین بمب اتمی خود را فرو انداخت، تنها ۸ کشور به باشگاه هسته ای ملحق شده اند.با وجود این موفقیت آشکار، خطرات ناشی از گسترش سلاح های هسته ای نه تنها از بین نرفته است بلکه افزایش نیز یافته است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که جهت خلع سلاح هسته ای تلاش تازه ای در جهان به عمل آید.

دو تحول عمده جهانی در رسیدن به این نقطه عطف وجود دارد، نخستین آن برنامه هسته ای ایران است که دستیابی ایران به جایگاه هسته ای موجب مسابقه تسلیحات هسته ای در خاورمیانه خواهد شد. دومین تحول تلاش گروه های تروریستی برای دست یافتن به مواد هسته ای است. گسترش سلاح های هسته ای در دست بازیگران غیر دولتی به همان اندازه گسترش سلاح هسته ای در میان کشورها خطرناک است، این امر، به ویژه نگران کننده است زیرا در دوران جنگ سرد اطمینان داشتن هر یک از طرفین به نابودی متقابل عاملی در جهت عدم استفاده از سلاح هسته ای بوده است، امری که گروه های تروریستی از آن تبعیت نمی کنند.برای غلبه بر این تهدید لازم است، کشورهای دارنده سلاح هسته ای به خلع سلاح هسته ای خود بپردازند.

از گذشته تا به حال، موضوع کاهش سلاح های هسته ای تنها دو کشور روسیه و آمریکا را در بر می گرفت. چرایی این موضوع قابل درک است چرا که این دو کشور دارای ۹۵ درصد از تسلیحات هسته ای جهان هستند. این توجه محدود دلیل نیاز خلع سلاح گسترده تر را به میان می کشد. سازمان "گلوبال زیرو" که علیه سلاح هسته ای فعالیت می کند، کنفرانس خلع سلاح را این هفته در لندن میزبانی می کند، که در آن حرکت همه جانبه برای خلع سلاح را جسورانه تر دنبال کند. تلاش " گلوبال زیرو" برای تغییر بحث مورد استقبال واقع شده است، اما حتی با درگیر شدن اطراف مختلف در این موضوع، اجرایی کردن بحث از میان برداشتن سلاح های هسته ای بسیار دشوار است. برای کشورهایی همانند پاکستان و روسیه، ذخایر هسته ای به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر رقبای سنتی خود هند و چین است که دارای برتری در برخورداری سلاح های متعارف است. 

احتمال خلع سلاح هسته ای همه جانبه دور از دسترس است و حتی اگر خلع سلاح هسته ای به گستردگی به اجرا در آید، تأیید آن به خصوص در مراحل نهایی دشوار است. وقتی که یک یا دو قدرت هسته ای در نهایت باقی بمانند در این حالت امکان فریب کاری و حفظ سلاح هسته ای افزایش فوق العاده ای می یابد.این امر به معنای آن نیست که خلع سلاح هسته ای بیفایده است، هر گونه کاهش در ذخایر سلاح هسته ای ارزشمند است. کشورهای هسته ای با کاهش ذخایر سلاح هسته ای، می توانند کشورهای فاقد سلاح هسته ای را تشویق کنند که به دنبال سلاح هسته ای بر نیایند.طرح گلوبال زیرو مسیری را که برای خلع سلاح باید طی کرد، نشان می دهد، رهبران اکنون باید حرکت خود را آغاز کنند. 

فاینانشیال تایمز

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید