دموکراسی بریتانیا شاهد یک چرخش خطرناک است

نوشته شده توسط حمید گلشریفی on . Posted in بررسی مطبوعات

دموکراسی در بریتانیا در نتیجه افزایش نفوذ شرکت های بزرگ و بی میلی  رأی دهندگان انگلیسی به مشارکت، شاهد یک نقطه عطف خطرناکی است.

این روزنامه بر اساس بررسی های انجام شده می نویسد نفوذ شرکت های فوق العاده بزرگ در دهه اخیر، افزایش چشمگیری ای یافته و بر وضعیت نمایندگی انتخاب شونده ها و رأی دهندگان تأثیر گذاشته است. این امر هم چنین موجب ان شده است که رأی دهندگان در مورد اهداف حقیقی رهبری منتخبین دچار تردید شوند. این وضعیت منجر به آن شده است که رأی دهندگان از شرکت در انتخابات دوری کنند و حتی از بحث در مورد مسائل روز فاصله بگیرند.

بنیاد نظارت بر دموکراسی در نسخه ویژه ای از گزارش خود که آنرا در اختیار گاردین قرار داده است دلایل دوری انگلیسی ها را از رأی دادن ناشی از دو اصل اساسی دموکراسی می داند. یکی نظارت بر ساخت تصمیم گیری سیاسی و دیگری نبود نسبت عادلانه نمایندگی همه طیف های اجتماعی است.

این گزارش هم چنین به این یافته، دست پیدا کرده است که تدابیر قانون اساسی در انگلستان به دلیل دگرگونی های حاصل شده از جمله از بین رفتن اعتماد عمومی به موسسه های دمکراتیک و عمیق تر شدن شکاف بین گروه های شرکت کننده اجتماعی و هم چنین نفوذ بی سابقه شرکت های بزرگ فاقد "ثبات" است  و هم چنین گفته شده است، این موارد تهدیدی اساسی برای تصمیم سازی دمکراتیک در این کشور است.

استوارت ویلز نویسنده اصلی گزارش در مصاحبه اختصاصی با این روزنامه گفته است "حقیقت آنست که اساس نمایندگی دمکراتیک به رأی دادن رأی دهندگان و تعامل مردم با احزاب سیاسی و وجود کانال های ارتباطی بین مردم و رهبران منتخب و هم چنین به وجود اعتماد و ایمان مردم به نمایندگان خود وابسته است. در عین حال رهبران سیاسی نیز باید ثابت کنند که قادر به کار سیاسی و اتخاذ تصمیم های مورد قبول مردم هستند.

وی ادامه می دهد: "همه این شاخص ها در حال کاهش فاجعه آمیز است. تا چه هنگامی باید نسبت رأی دهندگان کاهش یابد تا از خود سؤال کنیم که آیا روش نمایندگی دمکراتیک درستی داریم؟"

ویلز هیگ هشدار داد ادامه بی میلی رأی دهنده انگلیسی از رأی دادن در نهایت منجر به افزایش نفوذ شرکت های بزرگ و نفوذ در بافت و ارکان قدرت و قانونگذاری خواهد شد. این امر به نوبه خود موجب ان می شود که شهروندان نسبت به گرایش به دموکراسی بی میل شوند و کانال های تماس با رهبران منتخب را از دست بدهند و هم چنین از حق استفاده از نظام دموکراسی محروم شوند.

نسبت رأی دهندگان متمایل به احزاب سیاسی در انگلستان در دهه گذشته یک در صد کاهش یافته است. نسبت کسانی که برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت نام می کنند به 60 درصد می رسد. اما هنگامیکه این امر به انتخابات اروپا یا انتخابات محلی برسد نسبت مشارکت به یک سوم می رسد.

گاردین 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید