آیا ادامه مذاکرات هسته ای به سود ایران است؟

رای دادن برای این نظرسنجی پایان یافته


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد رای دهندگان   2
شروع رای گیری   2012-06-28 08:55:25
پایان رای گیری   2012-07-28 08:55:25